Zespół

Organizatorzy

Waldemar Mękal

rg-dev

Jakub Hossa

rg-dev

Krystian Sokołowski

rg-dev

Krzysztof Sierżęga

rg-dev

Paweł Wójciak

rg-dev

Grzegorz Oronowicz

rg-dev

Michał Ręczkowicz

PrimeBit Studio

Maciej Rząsa

RRUG

Mateusz Bielec

RRUG

Konrad Kotula